εγγυάται όλες τις καταθέσεις άνω των 100 χιλιάδων ευρώ που βρίσκονται στις ελληνικές τράπεζες ως απόδειξη ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι φερέγγυο και ασφαλές.Και μάλιστα για 3 ολόκληρα χρονιά.